Một báo cáo thường niên mới của Tổ chức vì một thế giới không thuốc lá cung cấp một cái nhìn tổng quan về những thành công của tổ chức phi lợi nhuận trong năm qua như một phần trong nỗ lực không ngừng của tổ chức nhằm giảm tác động toàn cầu của việc hút thuốc lá, cũng như các kế hoạch về cách tổ chức sẽ tiếp tục làm như vậy. đấu tranh cho tương lai.

Báo cáo được trình bày dưới dạng một trang web tương tác tập trung vào năm mục tiêu trong Kế hoạch chiến lược 2022-2024 của Quỹ: giảm các rào cản, giảm tác hại của thuốc lá, đa dạng hóa nông nghiệp, chuyển đổi ngành công nghiệp thuốc lá và tương lai của Quỹ. Báo cáo cung cấp thông tin cập nhật về những nỗ lực tài trợ gần đây và các hoạt động từ thiện của các tổ chức phi lợi nhuận nhằm loại bỏ các trường hợp tử vong và bệnh tật do thuốc lá dễ cháy và các sản phẩm thuốc lá độc hại khác gây ra. Thông tin được trình bày trong các trang web nhỏ động bao gồm âm thanh video và thông tin đồ họa.

Hút thuốc lá gây ra khoảng 8 triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn thế giới, trong đó có hơn một triệu người chết do hút thuốc thụ động. Mặc dù hầu hết những trường hợp tử vong này xảy ra ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, nơi tỷ lệ hút thuốc vẫn cao, hút thuốc vẫn giết chết 480.000 người mỗi năm chỉ riêng ở Hoa Kỳ.

Nhiệm vụ của Tổ chức vì một thế giới không khói thuốc là chấm dứt việc hút thuốc trong thế hệ này. Kế hoạch Chiến lược 2022-2024 của tổ chức phi lợi nhuận là một lộ trình cho các hoạt động từ thiện và từ thiện của tổ chức nhằm đạt được những mục tiêu đó trong ba hạng mục công việc: nghiên cứu khoa học và sức khỏe để đẩy nhanh việc cai nghiện và chuyển đổi sang các sản phẩm có rủi ro thấp, đa dạng hóa nông nghiệp cho nông dân ở Malawi, những người phụ thuộc vào cây thuốc lá và sự chuyển đổi của ngành công nghiệp thuốc lá từ các sản phẩm dễ cháy.

Báo cáo hàng năm mới nêu chi tiết những thông tin mới nhất về những nỗ lực đó, cũng như nhiều báo cáo nghiên cứu và sáng kiến ​​được Quỹ tài trợ trong năm qua.

Mục tiêu của Quỹ vì một thế giới không khói thuốc

Tầm nhìn của Quỹ về một Thế giới Không khói thuốc là một thế giới không có sự nguy hiểm của thuốc lá dễ cháy, cũng như các dạng thuốc lá độc hại khác, vì lợi ích của sức khỏe cộng đồng. Khái niệm này cũng bao gồm việc loại bỏ các ca tử vong và bệnh tật liên quan đến thuốc lá, đa dạng hóa nông nghiệp và nền kinh tế phụ thuộc vào thuốc lá.

Tổ chức Vì một Thế giới Không khói thuốc đã trao hơn 125 triệu đô la tài trợ để tài trợ cho nghiên cứu kể từ khi thành lập vào năm 2017, bao gồm 27 triệu đô la được trao vào năm 2022.

Các nỗ lực tài trợ và từ thiện của Quỹ tập trung vào ba hạng mục lớn: nghiên cứu khoa học và sức khỏe, đa dạng hóa nông nghiệp và chuyển đổi công nghiệp. Nghiên cứu mới và không trùng lặp liên quan đến cai thuốc lá và giảm thiểu tác hại của thuốc lá được tài trợ trong hạng mục nghiên cứu khoa học và sức khỏe. Dự án tài trợ bổ sung cho các nỗ lực kiểm soát thuốc lá đang diễn ra nhằm đẩy nhanh quá trình cai nghiện và chuyển đổi sang các sản phẩm có nguy cơ thấp hơn, đồng thời đóng góp cho nhóm nghiên cứu liên quan đến tính kinh tế của việc chấm dứt đại dịch hút thuốc.

Dự án tài trợ đa dạng hóa nông nghiệp tập trung vào việc giúp nông dân sản xuất thuốc lá nhỏ ở Malawi, một trong những nền kinh tế phụ thuộc vào thuốc lá nhiều nhất trên thế giới, tìm sinh kế thay thế cạnh tranh và bền vững. Một trong những dự án tài trợ của tổ chức phi lợi nhuận ở Malawi là Trung tâm chuyển đổi nông nghiệp, cung cấp cho nông dân sản xuất thuốc lá quy mô nhỏ khả năng tiếp cận nghiên cứu, công nghệ mới và các hỗ trợ khác để giúp họ khám phá các loại cây trồng thay thế.

Công việc của Quỹ trong hạng mục chuyển đổi ngành công nghiệp thuốc lá tập trung vào việc tạo ra sự thay đổi trong ngành công nghiệp thuốc lá toàn cầu và hệ sinh thái nicotine. Chỉ số chuyển đổi thuốc lá phi lợi nhuận nhằm mục đích đẩy nhanh việc giảm tác hại do sử dụng thuốc lá thông qua xếp hạng hai năm một lần 15 công ty thuốc lá lớn nhất thế giới về tiến bộ tương đối hoặc thiếu của họ đối với việc giảm tác hại.

Số ca tử vong liên quan đến thuốc lá vẫn ở mức cao. Quỹ được thành lập để giúp hơn 1 tỷ người hút thuốc trên thế giới bỏ thuốc lá và giảm thiểu rủi ro do hút thuốc, vốn vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh có thể phòng ngừa được và tử vong sớm.

“Từ đầu đến cuối, vòng đời của thuốc lá là một quá trình gây ô nhiễm và hủy hoại cao… Nó không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của những người hút thuốc và những người xung quanh họ, mà còn liên quan đến những người tham gia sản xuất thuốc lá. Điều đang bị đe dọa hiện nay là số phận của toàn bộ hành tinh,” theo báo cáo tổng quan về việc sử dụng thuốc lá toàn cầu của Tổ chức Y tế Thế giới.

Báo cáo thường niên mới tập trung vào năm mục tiêu chính

Một báo cáo thường niên mới của Tổ chức vì một thế giới không khói thuốc đưa ra cái nhìn tổng quan về những nỗ lực tài trợ trong năm qua của các tổ chức phi lợi nhuận nhằm chấm dứt việc sử dụng thuốc lá dễ cháy, bao gồm cả nghiên cứu và sáng kiến ​​trên khắp thế giới. Microsite báo cáo hàng năm tương tác cũng có âm thanh video từ những người được cấp Quỹ cung cấp thông tin về công việc được Quỹ tài trợ vào năm 2022.

Báo cáo trình bày những thành tựu của Quỹ liên quan đến năm mục tiêu trong Kế hoạch Chiến lược: giảm các rào cản, giảm thiểu tác hại của thuốc lá, đa dạng hóa nông nghiệp, chuyển đổi ngành công nghiệp thuốc lá và tương lai của Quỹ. Mỗi phần cung cấp thông tin có giá trị về công việc của Quỹ được hướng dẫn bởi bảy giá trị cốt lõi: hợp tác, xuất sắc, liêm chính, tức thì, đa dạng/công bằng/bao gồm, đổi mới và minh bạch.

Giảm rào cản

Quỹ vì một thế giới không khói thuốc tài trợ cho các dự án giúp giảm bớt các rào cản ngăn cản người hút thuốc lá bỏ thuốc lá hoặc chuyển từ các sản phẩm thuốc lá dễ cháy và độc hại khác sang các sản phẩm có rủi ro thấp (RRP) chẳng hạn như thuốc lá điện tử hoặc các sản phẩm không khói dạng uống. Các dự án này cũng nhằm nâng cao kiến ​​thức và năng lực nghiên cứu trong lĩnh vực giảm tác hại của thuốc lá liên quan đến cai nghiện thuốc lá.

Những người thụ hưởng các khoản tài trợ của quỹ bao gồm Trung tâm Xuất sắc về Tăng tốc Giảm thiểu Tác hại (Catania, Ý); Trung tâm Nghiên cứu Hoa hồng (Charlotte, North Carolina); Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục Sức khỏe (Vương quốc Anh), Kiến thức-Hành động-Thay đổi (Vương quốc Anh Analytisch-Biologisches Forschungslabor Gmbh (Đức); Đại học Cornell (Ithaca, New York); Tổ chức Ảnh hưởng (Thành phố New York); Sáng kiến ​​Nghiên cứu Thay thế ( Pakistan ); Sáng kiến ​​lành mạnh (Ukraine và các vùng lãnh thổ thuộc Liên Xô cũ) và Movimiento Pro Vecino (Mexico).

Giảm tác hại của thuốc lá

Một trong những mục tiêu chính của Quỹ là tài trợ cho nghiên cứu trong lĩnh vực giảm thiểu tác hại của thuốc lá, bao gồm cả hiệu quả của RRP trong việc chuyển hướng người hút thuốc khỏi những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của việc hút thuốc. Một khía cạnh của báo cáo thường niên là cung cấp những hiểu biết và bình luận có giá trị từ các nhà nghiên cứu hàng đầu nhằm mục đích giải thích cách thức công việc của họ có thể giúp giảm thiểu nguy cơ hút thuốc lá.

Trọng tâm giảm thiểu tác hại của thuốc lá được nhiều nhà lãnh đạo chống hút thuốc chia sẻ. Gerry Stimson, giám đốc của Knowledge-Action-Change, cho biết: “Có quá nhiều sự nhấn mạnh vào việc giảm cầu và giảm nguồn cung và quá ít nhấn mạnh vào việc cung cấp cho mọi người một lối thoát… và đó là giảm tác hại của thuốc lá”. và sử dụng các chiến lược giảm thiểu tác hại của thuốc lá.

đa dạng nông nghiệp

Dự án tài trợ của Quỹ ở Malawi khám phá và thúc đẩy các giải pháp thay thế nông nghiệp bền vững cho nông dân trồng thuốc lá quy mô nhỏ, một quốc gia nơi thuốc lá là cây trồng được sản xuất và xuất khẩu nhiều nhất.

Một trong những dự án lớn nhất là Trung tâm chuyển đổi nông nghiệp (CAT). Đến năm 2022, CAT sẽ giúp 80% nông dân sản xuất nhỏ mà CAT hợp tác áp dụng các công nghệ nông nghiệp mới, tăng năng suất lên 36%. CAT cũng tài trợ cho các sáng kiến ​​giúp nông dân khám phá việc trồng đậu phộng, đậu nành, hoa hướng dương, các loại đậu, gia súc, nấm, chuối, bơ sữa, tỏi, hạt chia, vừng, lúa nương, sắn, mật ong và các loại protein thay thế cho thức ăn chăn nuôi.

Chuyển đổi ngành công nghiệp thuốc lá

Là một phần trong sứ mệnh thúc đẩy sự thay đổi trong ngành công nghiệp thuốc lá toàn cầu nhằm mang lại lợi ích cho sức khỏe cộng đồng, Quỹ tạo ra Chỉ số Chuyển đổi Thuốc lá. Đây là chỉ số đầu tiên xếp hạng 15 công ty thuốc lá lớn nhất toàn cầu dựa trên cam kết tương đối của họ đối với việc giảm thiểu tác hại của thuốc lá.

Chỉ số năm 2022 cho thấy các sản phẩm có rủi ro cao vẫn chiếm 95% doanh số bán lẻ của công ty thuốc lá lớn nhất thế giới tính theo khối lượng. Tuy nhiên, nó phát hiện ra rằng một số công ty đang đạt được tiến bộ trong việc cung cấp RRP. Tuy nhiên, tính khả dụng của RRP vẫn thấp hơn ở các quốc gia có thu nhập thấp đến trung bình, nơi số lượng người hút thuốc vẫn cao so với tiêu chuẩn thế giới.

Tương lai của Quỹ

Phần hướng tới tương lai của báo cáo thảo luận về tiềm năng cho một tương lai mà một ngày nào đó thế giới có thể không có khói thuốc. Báo cáo cho thấy rằng Quỹ có “vị trí thuận lợi” để thúc đẩy sứ mệnh chấm dứt việc hút thuốc ở thế hệ này. Tổ chức phi lợi nhuận kỳ vọng rằng một thành phần quan trọng của thành công trong những năm tới sẽ là công việc liên tục của những người nhận trong việc phát triển các dự án cá nhân cũng như thông qua cộng tác. Bằng cách làm việc cùng nhau và hỗ trợ lẫn nhau, báo cáo của Quỹ cho biết những người được cấp “tận dụng thế mạnh của họ và tối đa hóa sự đổi mới.”

“Quỹ cũng sẽ tiếp tục tài trợ cho ba hạng mục chính trong công việc của chúng tôi, trong đó chúng tôi đã làm việc kể từ khi thành lập: nghiên cứu khoa học và sức khỏe, đa dạng hóa nông nghiệp ở Malawi và chuyển đổi công nghiệp”, báo cáo hàng năm nhắc lại. “Chúng tôi sẽ tài trợ cho nghiên cứu về các lựa chọn thay thế cho thuốc lá điếu và các sản phẩm thuốc lá dễ cháy khác, thái độ và quan điểm của công chúng về việc giảm thiểu tác hại của thuốc lá, các nghiên cứu kiểm chứng và các cuộc họp của các bên liên quan về các chủ đề liên quan.”