giới thiệu:

Sự kết hợp giữa sáng tạo và công nghệ đã mở đường cho các giải pháp đột phá cho các mối quan tâm xã hội và thương mại cấp bách nhất hiện nay. Divyanshi Galla, một chuyên gia AI và là Nhà quản lý hiệu quả tại PricewaterhouseCoopers (PwC), là một ví dụ điển hình về cách sử dụng công nghệ để tạo ra sự thay đổi tốt hơn. Divyanshi đã trở thành người tiên phong trong lĩnh vực này nhờ nền tảng xuất sắc về trí tuệ nhân tạo, được đào tạo bài bản về kỹ thuật máy tính từ Đại học Carnegie Mellon và cam kết vì lợi ích xã hội. Chúng tôi sẽ xem xét hành trình đáng chú ý của anh ấy và những thành tựu đáng chú ý thông qua công việc của anh ấy về AI trong Bài báo này.

Thúc đẩy đổi mới AI:

Divyanshi đã đi đầu trong việc xác định phạm vi và triển khai các giải pháp toàn diện bằng cách sử dụng các khả năng phân tích và AI tiên tiến với tư cách là Người quản lý tại PwC InnovationHub ở Boston. Khả năng lãnh đạo của ông là công cụ giúp hoàn thành các dự án trị giá hàng triệu đô la đồng thời hỗ trợ khách hàng vượt qua những trở ngại khó khăn. Các Thử thách Người giải quyết đã được tiến hành tại PwC trên toàn cầu để giải quyết các vấn đề phức tạp mà xã hội đang phải đối mặt. Nhóm của anh ấy đã đệ trình để chủ động ứng phó với nạn buôn người đã giành chiến thắng trong Thử thách bộ giải được thực hiện trên toàn PwC. Trong số 1000 bài dự thi trên toàn cầu, bài dự thi đã giành chiến thắng với 27.000 phiếu bầu, đây là một thành tích đáng nể.

Tiên phong nghiên cứu và tư tưởng lãnh đạo:

Ngoài vị trí quản lý của mình, Divyanshi tận tâm thúc đẩy khoa học về trí tuệ nhân tạo. Ông đã có những đóng góp đáng kể cho cộng đồng học thuật bằng cách trình bày và viết bài cho các tạp chí và hội nghị uy tín bao gồm Springer MLDM và IEEE AI4I. Nghiên cứu của ông tập trung vào Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và AI có trách nhiệm, với mối quan tâm chung là tận dụng AI vì lợi ích xã hội. Divyanshi cũng đã khám phá các chủ đề tiên tiến như Trí tuệ nhân tạo Sáng tạo (chẳng hạn như ChatGPT) và Trí tuệ nhân tạo cho sự bền vững, khẳng định mình là người dẫn đầu về tư tưởng trong lĩnh vực này.

Giải quyết các vấn đề trong thế giới thực:

Các dự án trong danh mục dự án của Divyanshi thể hiện niềm đam mê của anh ấy trong việc sử dụng AI để giải quyết các mối quan tâm cấp bách của xã hội. Anh ấy đã triển khai thành công các giải pháp AI để giải quyết các vấn đề trong không gian ESG, đảm bảo an toàn cho khách và xác định các sự kiện bất lợi trong ngành chăm sóc sức khỏe bằng cách sử dụng NLP. Anh ấy đã viết một bài báo học thuật Springer về dự đoán tình trạng bất ổn xã hội bằng cách sử dụng các bài báo và máy học và trình bày nó tại hội nghị uy tín về Máy học và Khai thác dữ liệu. Cam kết kiên định của anh ấy trong việc sử dụng công nghệ vì lợi ích xã hội là điều hiển nhiên trong nỗ lực này.

Thực hành AI có trách nhiệm:

Công việc của Divyanshi cũng tập trung vào việc sử dụng AI có trách nhiệm. Ông đã xuất bản một bài báo học thuật của IEEE về Giải thích quản lý các mô hình trí tuệ nhân tạo cho các bên liên quan trong kinh doanh và trình bày tại Hội nghị quốc tế lần thứ hai về trí tuệ nhân tạo cho ngành công nghiệp (AI4I). Công việc của anh ấy cũng bao gồm việc đảm bảo rằng các cân nhắc về AI có thể được đánh giá cẩn thận để đảm bảo việc sử dụng chúng có trách nhiệm.

Đóng góp cho Chính sách AI và Tính bền vững:

Divyanshi cam kết tạo ra AI bền vững. Ông đã phát triển các công cụ để ước tính lượng khí thải liên quan đến các giải pháp AI và quan điểm về AI vì sự bền vững và AI bền vững. Một công cụ được ra mắt trên trang web của Viện Tương lai Cuộc sống minh họa sự đóng góp của nó trong không gian chính sách AI, cung cấp thông tin chi tiết về chính sách AI ở các quốc gia sử dụng công nghệ Xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Những nguồn tài nguyên sẵn có này đã thu hút nhiều sự quan tâm và rất quan trọng đối với giới học thuật, các nhà hoạch định chính sách và công chúng nói chung.

Phần kết luận:

Tóm lại, Divyanshi Galla là một nhà lãnh đạo kiểu mẫu đã sử dụng AI để thúc đẩy đổi mới và giải quyết các vấn đề quan trọng của xã hội và doanh nghiệp. Anh ấy là một người có ảnh hưởng quan trọng trong thế giới trí tuệ nhân tạo nhờ công việc của anh ấy tại PwC và CMU, những đóng góp cho lĩnh vực nghiên cứu và cam kết thực hành AI có đạo đức và bền vững. Với những thành tích nổi bật và sự cống hiến của mình để biến toàn bộ thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn, Divyanshi có vị trí thuận lợi để tiếp tục tạo ra tác động đáng kể đến lĩnh vực AI và hơn thế nữa. Thành tích của Divyanshi bao gồm các nhóm hàng đầu phát triển các giải pháp AI tiên tiến cho khách hàng, xuất bản và trình bày các tài liệu nghiên cứu tại các hội nghị uy tín và giành chiến thắng trong Thử thách người giải 2023.